Vi utfører

 • Helseundersøkjing av dyr
 • Sårbehandling
 • Vaksinasjonar av hund og katt
 • Kirurgiske inngrep
 • Behandling av hudlidingar
 • Tannundersøkjing og behandling av tannsjukdomar og tannskader
 • Tannrøntgen
 • Røntgenundersøkjing med digitalt utstyr
 • HD og AD røntgen
 • ID - merking  og utsteding av pass
 • Ultralydundersøkjing
 • Kloklipp
 • Pelsklipp
 • Blodanalyser med tørrkjemisk moderne analyseutstyr
 • Rådgjeving om foring, stell og åtferd